Wieliczkai sóbánya

A wieliczkai sóbánya Lengyelország egyik legérdekesebb és legismertebb idegenforagalmi látványossága. Az idelátogatók saját szemmel akarnak meggyőződni a több mint 700 éves föld alatti só kitermelés emlékeinek kivételességéről. A világ minden tájáról ideérkező turisták számára ez jelenti gyakran a legtovább élő emléket Lengyelországról.
A wieliczkai sóbánya a materiális kultúra felbecsülhetetlen értékű műemléke, amelynek világra szóló jelentőségét az UNESCO Kulturális és Természeti Világörökség Egyes Listájára való felvétel 1978-ban erősített meg. Az országos műemlék-jegyzékre 2 évvel korábban vették fel, 1994-ben pedig Lech Wałesa, a Lengyel Köztársaság Elnöke történelmi műemlékké nyilvánította. A bánya a föld felszíne alatt 64 métertől 327 méterig terjedő, 9 szintből álló vágatok együttese.
Ez a föld alatti labirintus több mint 300 kilóméternyi járatból és körübelül 3000 db összesen 7,5 millió köbméter köbtartalmú kamrából áll. A bánya központi részében található, az évszázadok során kitermelt vágatok együttesét műemléknek nyilvánították. Ide tartozik az I.-V. szint ( 4,5 millió köbméternyi vájat). Ez igen jelentős terület, mivel magában foglalja a sókitermelési technikáknak a történelmi korszakokban végbe ment fejlődését bemutató bányatérségeket.
Mindez valahol 15 millió évvel ezelőtt kezdődött ( a középső miocén korszakában), amikor az egyre fogyó tenger vízből megkezdődött az oldott só kicsapódása, kikristályosodása. A vízből kiváló sóüledék, valamint az általában hozzá társuló kőzetek kitöltötték a Kárpátelői Mélyedéseknek nevezett területet. Ezt követően, többek között a Kárpátok kiemelkedését eredményező intenzív tektonikus folyamatok következtében a sótartalmú üledék eltolódott és felgyűrödött.
A folyamatos sókitermelést 1996-ig folytatták. Létezésének kezdetétől egészen 1792-ig a wieliczkai bánya Krakkói Sóbányák néven hercegi, majd királyi tulajdon volt. 1772 és 1918 között a Saliny (akkoriban így nevezték a sóbányákat), osztrák igazgatás alatt állt. Lengyelország függetlenségének visszanyerése után a Lengyel Kincstár tulajdonába került. A sóbánya világhírű látványosság. Az utazók már a 15. században látogatták. Ekkor jelölték ki Turista Útvonalat, és a Vendégköny is akkortájtól örökíti meg a jelesebb látogatókat.
Századok óta illusztris vendégek sora látogat ide a világ minden tájáról, államférfiak, művészek, tudósok bejegyzései gazdagítják a Vendékönyv oldalait. Kivételességét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy manapság évente közel 800 ezer látogatót fogad a bánya. És vendégei között mindegyik korosztály megtalálható. Nincs a világnak olyan része ahonnan ne vonzaná az érdeklődőket.
LENGYEL SÓ KFT.
H-3527 Miskolc, Állomás u.2-8.
Tel.: +36-46-509064
Fax.: +36-46-509064