A SÓ

A SÓT régóta használják, konzerváló és íz adó tulajdonságai miatt. A rómaiaknál volt szokás, hogy az újszülött gyermek szájába egy csipet sót tettek, hogy ezzel megóvják a veszélyektől és a betegségektől.
Az Ótestamentum a sónak életfenntartó és életerőt biztosító hatást tulajdonított. A só kielégíti az ember életszükségleteit, (Mózes törvénye) A só az Isten és az ember közötti kötelék jelképes kifejezője, az áldozati állatok húsát sóval kellett beszórni. Elizeus a só segítségével tisztította meg a forrást, melynek szennyezett vize halált és terméketlenséget okozott. A só kifejezheti Isten átkát és haragját is.
Az istentelen népek által lakott termékeny földek sós sivataggá változtak.
A só az élet és a halál jelképe is lehet. Amikor városokat pusztítottak el és a helyükre sót szórtak.
A Hegyi Beszédben Jézus azt mondta: „A föld sója ti vagytok” . Pál a kolosziakhoz intézett levelében írta: „Beszédetek, mindig kedves, legyen sóval átitatva”. Szent Jeromos szerint, Krisztus maga a „mennyei só”, mivel élet erejével áthatja az eget és földet egyaránt.
II. János Pál Szentatya 1979-ben az első lengyelországi zarándoklatakor Jézus szavaira hivatkozott: „A föld sója ti vagytok”. Megállapítása, hogy ”Szálljon le a Te Lelked! És változtassa meg a föld arculatát. Ezé a földét.” - megváltoztatta Lengyelországot és Európát, lehetővé téve nekünk a „szabad” világhoz való csatlakozást.
LENGYEL SÓ KFT.
H-3527 Miskolc, Állomás u.2-8.
Tel.: +36-46-509064
Fax.: +36-46-509064